Předmatematika - metodika pro učitele mateřských škol

výrobce:
katalogové číslo:PM1
EAN:
dostupnost: Skladem
cena bez DPH:718 Kč

790 Kč

Přes 200 stran vzdělávacích aktivit pro rozvoj předmatematických představ. Desítky doprovodných videí. Sada elektronických příloh k tisku. 

Metodiku sepsal kolektiv zkušených lektorek H-mat, o.p.s., který se dlouhodobě věnuje rozvoji Hejného metody v mateřských školách: Jana Slezáková, Petra Prokopová Machalová, Eva Šubrtová, Ivica Mária Grafová, Lenka Rybová a Magdalena Málková.

Všechny aktivity a materiály byly v průběhu několika let pilotovány v rozmanitých mateřských školách napříč Českou republikou i na Slovensku.

Reference:

"Metodika - Hejného metoda pro MŠ  byla pilotována na několika mateřských školách a je významným dokumentem, který poskytuje konkrétní návrh, jak rozvíjet tvořivost dětí, jejich logické myšlení, kladný vztah k matematice, získávání znalostí na základě vlastních zkušeností dětí hravou formou. Významně obohacuje předškolní vzdělávání v oblasti předmatematické gramotnosti. Využití metody Hejného umožňuje přirozenou diferenciaci vzdělávání podle věku dětí a jejich schopností a tím i požadovanou individualizaci vzdělávání. Metodika názorně provází pedagogy dvanácti prostředími, některá z nich byla vytvořena speciálně pro MŠ (např. Obrázky), další prostředí jsou shodná s matematikou vyučovanou Hejného metodou v učebnicích  pro 1. stupeň ZŠ (vydané v H-mat, o.p.s). Vynikajícím pomocníkem jsou videonahrávky s konkrétními ukázkami práce s dětmi v MŠ v jednotlivých prostředích, které je součástí metodiky. Pedagogové si mohou připravit vzdělávací činnost na základě inspirace, kterou jim videa poskytují a dětem tak poskytovat kvalitní předmatematické vzdělávání. Přinos spatřujeme i v tom, že využívání této metody již v MŠ by mohlo přispět k většímu zájmu dětí o matematiku vůbec a v dlouhodobém horizontu tak pozitivně ovlivnit úroveň výsledků v této oblasti. Pedagogy zde předložená metodika může motivovat  k sebevzdělávání v didaktice i ve snaze lépe porozumět dětem a jejich vzdělávacímu potenciálu. Jedná se o výbornou didaktickou publikaci, kterou bychom chtěly doporučit všem pedagogickým pracovníkům k prostudování a využití v praxi."

Kolektiv inspektorek pro předškolní vzdělávání Pražského inspektorátu.

https://www.h-ucebnice.cz/